Hieronder lees je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Over ons

TSDK Consultancy
KvK 73137456
Website https://tsdk-consultancy.nl

Vragen of een verzoek indienen? Neem contact op via tessa@tsdk-consultancy.nl of 06 19 034 033.

Welke persoonlijke gegevens we verwerken

De volgende persoonsgegevens worden (mogelijk) door ons verwerkt:

 • Naam
 • Vestigingsadres en postadres
 • KvK nummer
 • Emailadres en telefoonnummer (zowel vast als mobiel)
 • Skypenaam (indien van toepassing)
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offerte- en factuurnummer

In de meeste gevallen hebben we deze gegevens van jou zelf gekregen of uit openbare registers gehaald (zoals het KvK handelsregister).

Waarom we deze gegevens verwerken

We verwerken alleen gegevens als dat is toegestaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en voor de volgende doeleinden.

Contact

Heb je contact met ons opgenomen, hetzij telefonisch, per email, Whatsapp of het contactformulier op deze site? Dan hebben we gegevens van jou ontvangen. We verwerken deze gegevens om te kunnen reageren op jouw bericht. We bewaren deze gegevens voor maximaal 5 jaar. We doen dat om bijvoorbeeld te weten wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat contact toen over ging en wat daarop jouw reactie was. Het is in ons gerechtvaardigd belang dat te weten, zodat we je goed van dienst kunnen zijn.

Offertes en facturen

Als je ons om een offerte vraagt, dan verwerken we bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Omdat het onze wettelijke administratieplicht is aan te kunnen tonen wat er vooraf is gegaan aan een factuur, bewaren we deze gegevens 8 jaar. Ook willen we zelf graag weten of je al eerder een offerte bij ons hebt opgevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Bij het geven van een opdracht, bewaren we de gegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de opdracht. Het gaat in ieder geval om naam en emailadres, zodat we je een factuur kunnen sturen. Bij betaling van de factuur zien wij het rekeningnummer en de rekeninghouder. Facturen en betaalgegevens zijn we wettelijk verplicht 8 jaar te bewaren.

Met wie we jouw data delen

Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende partijen. Met alle verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • WordPress
 • Hosting van deze website
 • CRM systeem
 • Boekhouder
 • Betaaldiensten

Welke rechten je hebt over je data

Hieronder staan de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen als het gaat om de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je je recht wil uitoefenen, neem dan contact op met tessa@tsdk-consultancy.nl

Inzage, wijziging en verwijdering

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je hebt het recht ons te verzoeken deze te wijzigen of verwijderen. Verwijdering is niet mogelijk bij gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking niet rechtmatig is of wanneer de gegevens niet meer kloppen of in afwachting van een besluit naar aanleiding van het bezwaar dat je hebt gemaakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens

Je hebt het recht ons te verzoeken je persoonsgegevens over te dragen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm wanneer je toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heb je ons toestemming gegeven jouw gegevens voor een bepaald doel te verwerken, maar wil je dat niet meer? Je hebt het recht om je toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de bewerking voor de intrekking van de toestemming.

Klachten

Je hebt het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoe we jouw data beveiligen

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze site gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze site wordt meegestuurd en door jouw browser wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Wij maken geen gebruik van social media cookies of van Google Analytics cookies.

Links

Wij verwijzen naar externe websites op onze eigen site. Door op een link naar een externe website te klikken, ga je er naartoe. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, of tracking van derde partijen insluiten. Wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk maar verwijzen naar de privacy- en cookieverklaring van de betreffende sites.

Wijzigingen

Als deze privacyverklaring gewijzigd moet worden, bijvoorbeeld omdat we op een andere manier zijn gaan werken, dan zullen we de nieuwe verklaring altijd op de website publiceren. We communiceren wijzigingen ook direct met jou, indien ze direct op jou van toepassing zijn.